Nyheter

Ordinær blodsporprøve på Mo 8. august 2015

08 Jun, 2015

Kategorier: Jakt og bruks

Buck til annonse

NSK avdeling nord ønsker velkommen til ordinær blodsporsprøve på Mo 8. august 2015

Dommere: Odd Hansen og Alf Tjønna

Reservedommer: Jørn Remlo.

Loddtrekning ved høyt påmeldingsantall.

Påmelding på NKK-skjema som finnes her:

http://web2.nkk.no/no/tjenester/aktiviteter/skjemaer/Påmeldingsfrist: 7.juli 2015. Skjemaet sendes på mail

Pris: 400 kr til kontonr: 1503.28.23219.

Det åpnes også for bevegelig prøve 9.august 2015,

Kontaktpersoner:

Merethe Knutssøn, mobil 97544035, e-post: mmerethee@hotmail.com

Siri Sundsfjord, mobil 90981839, e-post: sirisunds@hotmail.com