Nyheter

Ekstraordinært årsmøte i avdelingen 12.8.17

02 Aug, 2017

img

Til alle medlemmer i Norsk Spaniel Klub avd. Nordland

Ekstraordinært Årsmøte

På bakgrunn av mangler i gjennomføring av årsmøtet for avdelingen innkalles det til ekstraordinært årsmøte for avdeling Nordland.

Tid: Lørdag 12. august kl. 19.00

Sted: Fru Haugans Hotell, Strandgata 39, 8656 Mosjøen

 

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Konstituering

Valg av møteleder

Valg av referent

Valg av to til å undertegne protokollen

Valg av tellekorps

  1. Årsmelding med regnskap
  2. Valg

Forslag til nytt styre:

Leder: Renate Hæg

Nestleder: Laila Govasli

Styremedlem: Malin Persen

Varamedlemmer:

Barbro Loktvassli

Wenche Eidissen

 

Valgkomite:

Leder: Siri Sundsfjord

Medlemmer:

Gøril Olufsen

Hilde Kvandal

 

Alle medlemmer bosatt i avdelingens område har fulle demokratiske rettigheter.

Setskog/Trondheim

5. juni 2017

Norsk Spaniel Klub, Hovedstyret

Kari Knudsen                                                   Eva Hemmingsen
Leder                                                                  Nestleder