Nyheter

Årsmøte i NSK avd. Nordland - ny dato

15 Feb, 2017

img

Styret viser til innkalling til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Nordland som ble annonsert i Våre spaniels nr 4 2016. Årsmøtet skulle avholdes 15.02.2017 kl. 20.00, men må av uforutsette årsaker flyttes til 01.03.2017 kl 20.00

For å delta ringer man på telefon nr: 21 01 09 20 og taster inn kode: 863807# og oppgi fullt navn.

Årsmøtet gjennomføres i tråd med klubbens lover, som finnes på klubbens nettsider (ligger under Dokumenter).

Klubbens lover tilsier en slik saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling

  2. Godkjenning av saksliste

  3. Valg av møteleder

  4. Valg av to personer til å skrive under protokollen fra årsmøtet

  5. Styrets årsberetning for 2016

  6. Årsregnskap for 2016

  7. Valg v/Valgkomiteen

  8. Innsendte saker


Minner om at for å være stemmeberettiget, må medlemskontigent for 2017 være betalt!

Valgkomiteens forslag:
Leder: Merethe Knutssøn (2år)
Nestleder: Renate Hæg (ikke på valg)
Styremedlem: Malin Persen (2år)
Varamedlem: Hilde Kvandal (ikke på valg)
Varamedlem: Veronica Lundli (1år)
Valgkomité Leder: Siri Sundsfjord (1år)

Representanter til RS: Merethe Knutssøn, Renate Hæg
Vara Malin Persen
Veronica Lundli

Vi beklager utsettelsen!