Nyheter

Avlsretningslinjene og oppføring på valpeformidlingen!

24 Mar, 2015

Kategorier: Nyheter, ASU

Nå er tema Avlsretningslinjene og oppføring på valpeformidlingen!

Helgens Representantskapsmøte (RS) vedtok Avlsretningslinjer, Rutiner for håndheving av disse samt Nye kriterier for å ligge på NSKs Oppdretterliste. De nye avlsretningslinjene er en videreføring av de tidligere Avlsanbefalingene med noen presiseringer. Det er vesentlig både for RS og HS at avlsretningslinjene ikke skal begrense avlsbasen men kvalitetssikre den. Representantskapet (RS) har delegert til Hovedstyret (HS) å innarbeide tilføyelser blant annet når det gjelder krav om gonoskopiering av Engelsk Springer Spaniel.

 

Det er rimelig at klubbens medlemmer får mulighet til å gjøre seg kjent med endringene før de håndheves. Både Avlsretningslinjene, Rutiner for håndheving av disse samt Kriterier for å være på NSKs Oppdretterliste bekjentgjøres i Våre Spaniels 2/15 samt på spaniels.org.

Avslretningslinjene gjøres gjeldene er 1.juni 2015.

 

Det har vært noe uenighet når det gjelder krav om gonoskopering av Engelsk Springer Spaniel og valpeformidlingen. Fram til 1.juni vil også kull hvor dette ikke er tilfredsstilt legges ut på valpeformidlingen. Som sagt, Vi vet at det rundt dette punktet er uenighet, men la oss nå la denne debatten ligge. Fra 1.juni er reglene tydelige.

 

Vi har også store forventninger til den nye ordningen hvor ASUs rasekontakter skal ha ansvar for å godkjenne kullene før de legges ut på valpeformidlingen. Det vil også være helt på plss fra 1.juni!

 

En god dag til dere alle!

På vegne av NSKs Hovedstyret

Kari K