Nyheter

Årsmøte 2018

29 Jan, 2018

Kategorier: Årsmøte
img

Årsmøte i NSK avd. Nordland

 

Sted: telefon:21010920 - kode 863807# 

Tid: Mandag 12/2-2018 kl 2000

 

Alle er velkomne. Bare medlemmer som har betalt medlemsavgift har stemmerett. Har du betalt sent så send kvittering pr mail så fort det er betalt.

 

Dokumentene legges ut på avdelingens hjemmeside.
 

 Saker til behandling

1.      Valg av tellekorps.

1.      Valg av møteleder.

2.      Valg av referent.

3.      Valg av to personer til å underskrive protokollen.

4.      Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

5.      Styrets årsberetning for 2017.

6.      Regnskap for 2017.

7.      Aktivitetsplan og budsjett for 2018.

8.      Innkomne saker.

9.      Saker fremlagt av styret

10.  Valg

 

Årsmelding 2018 /Userfiles/Upload/files/%c3%a5rsmelding%202018.docx

Innstilling til valg fra valgkomiteen 2018 /Userfiles/Upload/files/Innstilling%20til%20valg%20og%20%c3%a5rsm%c3%b8te%20Norsk%20Spaniel%20Klubb%20Avdeling%20Nordland.docx

Sak til årsmøte 2018 /Userfiles/Upload/files/sak%20til%20%c3%a5rsm%c3%b8te%202018-M_Persen.docx

Mvh
Renate Hæg